Televic D-Mic 40 FF

ademax.com.vn
ademax.com.vn
ademax.com.vn
* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 400mm
* Có thể bẻ ở mọi vị trí
* Loại đơn hướng
* Ít ảnh hưởng bởi sóng điện thoại di động

Sản Phẩm liên quan

TELEVIC D-Cerno DL
TELEVIC D-Cerno DL

Mã sản phẩm: D-Cerno DL

TELEVIC D-CERNO TC
TELEVIC D-CERNO TC

Mã sản phẩm: D-CERNO TC

Televic D-Cerno C
Televic D-Cerno C

Mã sản phẩm: D-Cerno C

Televic D-Cerno D
Televic D-Cerno D

Mã sản phẩm: D-Cerno D

Teletic D-Mic 70 SL
Teletic D-Mic 70 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 70 SL

Televic D-Mic 50 SL
Televic D-Mic 50 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 50 SL

Televic D-Mic 40 SL
Televic D-Mic 40 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 40 SL

Televic D-Mic 30 SL
Televic D-Mic 30 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 30 SL

Televic Confidea CHC
Televic Confidea CHC

Mã sản phẩm: Confidea CHC

Televic Confidea CHT
Televic Confidea CHT

Mã sản phẩm: Confidea CHT

loading
LIVE CHAT Liên Hệ Gửi Báo Giá Demo dùng thử Go to top
Họ tên
Email
Điện thoại
Công ty
Nội dung
*
*
*
Gửi
Đang gửi dữ liệu ...